Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Lokalizacja przedszkola:

Bemowo

Czerniakowska

Sadyba

Ursynów

Wilanów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkola „Zielony Latawiec” z siedzibą w Warszawie 02-583, ul. Wołoska 59 moich danych osobowych w celu przyjęcia do procesu rekrutacyjnego przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Inne informacje o dziecku
 

Prosimy o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznają Państwo za ważne ( w tym informacje o posiadanej dokumentacji medycznej, orzeczeniach, opiniach). Jeśli nie dotyczy, prosimy wpisać "brak".

Wyślij formularz
Wyślij formularz
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

nr tel.: 222903809

Zobacz logo przedszkola Zielony Latawiec, przedszkole znajduje się na Bemowie, na Czerniakowie, na Ursynowie, na Sadybie oraz w Wilanowie. Zielony Latawiec to miejsce gdzie każde dziecko czuje się ważne i potrzebne. Elementy pedagogiki Montessori, plac zabaw, ceramika, dogoterapia, spotkania ze zwierzętami, Gordonki - to tylko nieliczne zajęcia z bogatej oferty przedszkola Zielony Latawiec

Oferta

Strefa Rodzica

Kontakt

Zobacz jakie logo ma przedszkole integracyjjne Zielony Latawiec w Warszawie

Cennik

Strona Główna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zofia Białek prowadząca Niepubliczne Przedszkola „Zielony Latawiec”, adres: ul. Wołoska 59, 02-583 Warszawa,

2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych – zielonylatawiec.ado@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 litera c RODO), realizacji umów ze stroną, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 litera b RODO), w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować nie wpisaniem na listę rekrutacyjną/nie zawarciem umowy z przedszkolami „Zielony Latawiec”

 

      kameralne grupy

      codziennie praca własną metodą Montessori

      autorski program nauczania

      2 wychowawców w każdej grupie

      1-3 osób wspierających w każdej grupie

      specjaliści, którzy są w stałym kontakcie z rodzicami (neurologopeda, logopeda, fijozterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI w każdym oddziale)

      zgrany, zaangażowany zespół

      ponad 10 lat zaufania rodziców

Co nas wyróżnia?

Zielony Latawiec, Niepubliczne Przedszkola Integracyjne, od 2007 r.| All rights reserved 2019| design by DBM

Co wyróżnia nasze przedszkole?

     Codziennie w każdej z grup odbywa się praca własna, prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori.

Dzieci wybierają pomoce i samodzielnie z nimi pracują, dzięki czemu uczą się oraz poznają świat po swojemu.

 

 

 

 

      Od ponad 15 lat tworzymy przedszkola, w których każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i akceptowane.

Zielony Latawiec to kameralne grupy,

zgrany zespół nauczycieli i specjalistów  oraz autorski program nauczania.  

Czym się zajmujemy?