Strona Główna

Cennik

Kontakt

Strefa Rodzica

Oferta

Wolne Elektrony

Grupa „Wolne Elektrony” przeznaczona jest dla dzieci
z diagnozą Zespołu Aspergera, w wieku 5-6 lat oraz dzieci wysoko funkcjonujących, przejawiających różne trudności społeczne.

Grupa przeznaczona jest maksymalnie dla sześciorga dzieci,
z którymi na co dzień pracuje trzech nauczycieli – terapeutów. 

 

•     Głównym zadaniem grupy jest rozwijanie umiejętności społecznych, dlatego wszyscy uczniowie uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych,
a nabywane przez nich zdolności ćwiczone są w codziennych sytuacjach przedszkolnych oraz licznych wyjściach i wycieczkach. 
 
•    Grupa "Wolne Elektrony" realizuje program ,,zerówki”.
 
Każdy z uczniów objęty jest Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET) oraz w miarę potrzeb uczestniczy w indywidualnych zajęciach psychologiczno – pedagogicznych, mających na celu przezwyciężanie własnych trudności.
Wszystkie dzieci są również objęte opieką logopedyczną oraz zgodnie z potrzebami uczestniczą w zajęciach integracji sensorycznej.
 
•    Dzięki małej liczebności grupy, terapeuci mogą skupić się na indywidualizacji toku nauczania oraz zapewnić uczniom warunki do możliwie najpełniejszego rozwoju. 

Grupa „Wolne Elektrony” przeznaczona jest dla dzieci
z diagnozą Zespołu Aspergera
, w wieku 6-7 lat oraz dzieci wysoko funkcjonujących, przejawiających różne trudności społeczne.

Grupa przeznaczona jest maksymalnie dla sześciorga dzieci,
z którymi na co dzień pracuje trzech nauczycieli – terapeutów. 

 

•     Głównym zadaniem grupy jest rozwijanie umiejętności społecznych, dlatego wszyscy uczniowie uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych,
a nabywane przez nich zdolności ćwiczone są w codziennych sytuacjach przedszkolnych oraz licznych wyjściach i wycieczkach. 
 
•    Grupa "Wolne Elektrony" realizuje program ,,zerówki”.
 
Każdy z uczniów objęty jest Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET) oraz w miarę potrzeb uczestniczy w indywidualnych zajęciach psychologiczno – pedagogicznych, mających na celu przezwyciężanie własnych trudności.
Wszystkie dzieci są również objęte opieką logopedyczną oraz zgodnie
z potrzebami uczestniczą w zajęciach Integracji sensorycznej.
 
•    Dzięki małej liczebności grupy, terapeuci mogą skupić się na indywidualizacji toku nauczania oraz zapewnić uczniom warunki do możliwie najpełniejszego rozwoju. 
 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Zofią Białek: +48 502 44 38 68

Grupa "Wolne Elektrony"

Czym się zajmujemy?

      Od ponad 10 lat tworzymy przedszkola, w których każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i akceptowane.

Zielony Latawiec to kameralne grupy,

zgrany zespół nauczycieli i specjalistów

oraz autorski program nauczania.  

     Codziennie w każdej z grup odbywa się praca własna, prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori.

Dzieci wybierają pomoce i samodzielnie z nimi pracują, dzięki czemu uczą się oraz poznają świat
po swojemu.

 

 

 

 

Co wyróżnia nasze przedszkole?

Zielony Latawiec, Niepubliczne Przedszkola Integracyjne, od 2007 r.| All rights reserved 2019| design by DBM

Co nas wyróżnia?

      kameralne grupy

      codziennie praca własną metodą Montessori

      autorski program nauczania

      2 wychowawców w każdej grupie

      1-3 osób wspierających w każdej grupie

      specjaliści, którzy są w stałym kontakcie z rodzicami (neurologopeda, logopeda, fijozterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI w każdym oddziale)

      zgrany, zaangażowany zespół

      ponad 10 lat zaufania rodziców