Czym się zajmujemy?

      Od ponad 10 lat tworzymy przedszkola, w których każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i akceptowane.

Zielony Latawiec to kameralne grupy,

zgrany zespół nauczycieli i specjalistów  oraz autorski program nauczania.  

     Codziennie w każdej z grup odbywa się praca własna, prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori.

Dzieci wybierają pomoce i samodzielnie z nimi pracują, dzięki czemu uczą się oraz poznają świat po swojemu.

 

 

 

 

Co wyróżnia nasze przedszkole?

Zielony Latawiec, Niepubliczne Przedszkola Integracyjne, od 2007 r.| All rights reserved 2019| design by DBM

Co nas wyróżnia?

      kameralne grupy

      codziennie praca własną metodą Montessori

      autorski program nauczania

      2 wychowawców w każdej grupie

      1-3 osób wspierających w każdej grupie

      specjaliści, którzy są w stałym kontakcie z rodzicami (neurologopeda, logopeda, fijozterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI w każdym oddziale)

      zgrany, zaangażowany zespół

      ponad 10 lat zaufania rodziców

Strona Główna

Cennik

Zobacz jakie logo ma przedszkole integracyjjne Zielony Latawiec w Warszawie

Kontakt

Strefa Rodzica

Oferta

Zobacz logo przedszkola Zielony Latawiec, przedszkole znajduje się na Bemowie, na Czerniakowie, na Ursynowie, na Sadybie oraz w Wilanowie. Zielony Latawiec to miejsce gdzie każde dziecko czuje się ważne i potrzebne. Elementy pedagogiki Montessori, plac zabaw, ceramika, dogoterapia, spotkania ze zwierzętami, Gordonki - to tylko nieliczne zajęcia z bogatej oferty przedszkola Zielony Latawiec

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia dziecka:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Czy dziecko posiada opinię o WWR?

Tak

Nie

Zajęcia

TUS-y Bemowo

WUS-y Czerniakowska

WUS-y Sadyba

TUS-y Wilanów

WUS-y dla starszych dzieci

Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną Sadyba

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkola

„Zielony Latawiec” z siedzibą w Warszawie 02-583, ul. Wołoska 59
moich danych osobowych w celu przyjęcia do procesu
rekrutacyjnego przez formularz kontaktowy za pośrednictwem
kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu,
zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż
zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej
zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Czy dziecka posiada opinie o WWR?
tak
nie
Zajęcia
TUS-y Bemowo
WUS-y Czerniakowska
WUS-y Sadyba
TUS-y Wilanów
WUS-y dla starszych dzieci
Warsztaty rozwijające inteligencję
emocjonalną Sadyba
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Niepubliczne Przedszkola „Zielony Latawiec”
z siedzibą w Warszawie 02-583,
ul. Wołoska 59 moich danych osobowych w
celu przyjęcia do procesu rekrutacyjnego przez
formularz kontaktowy za pośrednictwem
kanałów komunikacji, które wskazałem/am
w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam,
zostałem poinformowany o możliwości
wycofania udzielonej zgody w każdym
momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zofia Białek prowadząca Niepubliczne Przedszkola „Zielony Latawiec”, adres: ul. Wołoska 59, 02-583 Warszawa,

2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych – zielonylatawiec.ado@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 litera c RODO), realizacji umów ze stroną, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 litera b RODO), w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować nie wpisaniem na listę rekrutacyjną/nie zawarciem umowy z przedszkolami „Zielony Latawiec”

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia TUS/WUS