Strona główna


We wszystkich naszych placówkach organizujemy roczne przygotowanie do nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich (dawna "zerówka"), zapraszamy.